Column voorzitter: ‘Samen in de waaier’

Het zal je (hopelijk) niet zijn ontgaan dat dinsdagavond 21 februari onze jaarlijkse ALV is. Bij veel verenigingen staat een ALV synoniem aan een lage opkomst van leden. Er zijn voorzitters die zeggen dat een lage opkomst betekent dat het goed gaat met de club. En alhoewel ik er zelf van houd om iets van de positieve kant te bekijken, twijfel ik hieraan.

Het Stadion zijn we samen en samen werken we aan onze vereniging. We zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de verrichting van het benodigde werk. Het vrijwilligerswerk! Vergelijk het met een waaierrit, zolang iedereen een bijdrage levert en meedraait in de waaier, verdelen we de werklast, komen we sneller vooruit, bereiken we meer, blijft de vereniging gezond en kunnen we optimaal van onze sport genieten!

Het Stadion? Dat ben jij ook!

Niet alleen het bestuur, de trainers en de begeleiders zijn de vrijwilligers van een vereniging, maar ook alle andere leden. Als je eenmaal lid bent van een vereniging dan heb je ook de verplichting om je steentje bij te dragen. Een verplichting tegenover je medeleden. Je kunt alleen samen iets bereiken als je op elkaar kunt rekenen. Als je als vrijwilliger je steentje bijdraagt, dan mag je ook van andere leden verwachten dat zij hun afspraken nakomen. Dit is de basis van iedere vereniging.

De taak van het bestuur

De leden van een vereniging kiezen uit hun midden een aantal mensen die namens alle leden alles mogen (moeten) regelen. Die mensen noemen we het ‘bestuur’. Het bestuur heeft één belangrijke taak, namelijk dat de belangen van álle leden zo goed mogelijk vertegenwoordigd worden. De belangen van een individueel lid zijn dus ondergeschikt aan het belang van alle leden. Bij elke beslissing die het bestuur neemt moet zij hiermee rekening houden. Elk besluit mag verder ook niet in strijd zijn met de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging en het reglement van de KNWU.

De ALV, waarom is dat belangrijk?

Op de ALV doet het bestuur verslag van het afgelopen verenigingsjaar. Wat heeft de vereniging allemaal meegemaakt, wat gaat goed en wat kan beter en hoe staan we er financieel voor? Ook worden er beslissingen genomen, zoals de benoeming van nieuwe bestuursleden, goedkeuring van de begroting en vaststelling van de contributie. Deze beslissingen worden genomen door de aanwezige leden, niet door het bestuur. Bijvoorbeeld het besluit of leden met een vast rugnummer met ingang van de zomercompetitie 2017 verplicht worden om inschrijving te doen bij een trainingswedstrijd. Een voorstel hiertoe wordt tijdens de ALV vanuit het bestuur aan de leden voorgelegd. Als je op de ALV bent kun je hierover je mening geven en/of met een alternatief voorstel komen en uiteindelijk je stem laten gelden. Als je ervoor kiest om niet naar de ALV te komen, dan geef je dit recht op!

Het bestuur rekent dus op je komst zodat we gezamenlijk de koers van onze club kunnen bepalen. Mocht de opkomst dinsdag toch laag zijn dan houd ik me vast aan de gedachte dat dit betekent dat het goed gaat met de vereniging….

Tot dinsdagavond!

Nelly Voogt, voorzitter Het Stadion

PS De Algemene Ledenvergadering begint op 21/2 om 19.30 uur in het paviljoen.