Nieuw elan op de ALV 2019

15 maart 2019, door Rogier Wiercx

Tijdens een levendige ledenvergadering heeft Het Stadion op 12 maart de blik op de nabije toekomst gericht.

Ten eerste zit er nu een volwaardig bestuur. Nieuw zijn voorzitter Angelo Verhagen en secretaris Arnold Heemskerk. Samen met de ervaren penningmeester Edwin Peek, met Arnout Rijpkema en Jan Nieuwenhuizen gaan zij aan de slag om de club voortvarend te besturen. Secretaris Jos van den Heuvel en Simon Berkulo (Bikepark) traden onder applaus af.

Na de bestuursverkiezing was het tijd voor een kleine stoelendans en toen ging de vergadering met zo’n 30 leden verder. Edwin Peek besprak in alle rust de financiĆ«le gang van zaken uit 2018 en presenteerde de begroting voor 2019. Pijnpunt op de begroting is de kledingvoorraad, maar die pijnplek wordt weggemasseerd. In 2020 zal de contributie zeer bescheiden worden verhoogd, conform de inflatiecorrectie.

De Cees van Vliet Prijs voor Vrijwilliger van het Jaar ging naar oud-voorzitter Nelly Voogt, die verrast reageerde met ‘Ik?’ Nelly heeft die prijs ruimschoots verdiend voor alles wat zij voor Het Stadion heeft betekend. En ze blijft actief als gewaardeerd bestuurslid van de Sportcoƶperatie.

Tijdens de levendige rondvraag kwamen allerlei kwesties aan bod, die je vast zult teruglezen in de allerlaatste notulen van de afgetreden secretaris Jos van den Heuvel.

Foto Robert-Jan Booij