Uitnodiging Algemene Leden Vergadering

31 januari 2018, door Jos van den Heuvel

Het bestuur van WV het Stadion nodigt alle leden van harte uit voor de Algemene Leden Vergadering op dinsdagavond 20 februari 2018

(Het bestuur start een vergadering om 18:30 uur, en gaat er van uit dat hier te weinig stemgerechtigde leden aanwezig zijn. Daarom wordt dezelfde avond direct een tweede ALV gepland waarin geldige besluiten kunnen worden genomen.)

Aanvang ALV 19:30 uur, locatie Paviljoen Nedereindse Berg

Agenda

 1. Opening
 1. Vaststelling agenda en quorum
 1. Mededelingen en ingekomen stukken
 1. Vaststellen verslag ALV 21 februari 2017
 1. Financiën (stukken opvraagbaar via penningmeester@wvhetstadion.nl)
 • Financieel jaarverslag 2017
 • Verslag kascontrolecommissie
 • Decharge verlenen financieel jaarverslag 2017
 • Clubkleding
 • Voorstel verhoging contributie 2019
 • Begroting 2018
 1. Bestuursverkiezing
 • aftredend en herkiesbaar: Jan Nieuwenhuijsen, Edwin Peek (penningmeester), Arnout Rijpkema
 • aftredend en niet herkiesbaar: Nelly Voogt (voorzitter), kandidaat opvolging……
 • verzoek tot aftreden: Freddy Otten, kandidaat opvolging……

 

PAUZE

 1. Uitreiking Cees van Vlietprijs 2017
 1. Benoemingen en bedankjes
 1. Rondvraag
 1. Sluiting

 Klik hier voor een Word-versie van de agenda