Uitnodiging ALV 10 maart 2020

26 februari 2020, door Arnout Rijpkema

Let op, er is besloten om de ALV uit te stellen tot nader order.Uitstellen ALV 2020

Het bestuur van WV het Stadion nodigt alle leden van harte uit voor de Algemene Leden Vergadering op dinsdagavond 10 maart 2020.

(Het bestuur start een vergadering om 18:30 uur, en gaat er van uit dat hier te weinig stemgerechtigde leden aanwezig zijn (dus kom ook niet om 18.30 uur). Daarom wordt dezelfde avond direct een tweede ALV gepland waarin geldige besluiten kunnen worden genomen.)

Aanvang ALV 19:30 uur, locatie Paviljoen Nedereindse Berg

Agenda

 1. Vrijwilligers
 2. Financieel overzicht
 3. Kascomissie en verkiezing
 4. Contributie
 5. Bestuursverkiezing:
  • Aftredend als penningmeester en herkiesbaar als alg, bestuurslid Edwin
  • Penningmeester: verkiesbaar Sandra van den Berg
  • In verband met vereist oneven aantal bestuursleden verkiesbaar als alg. bestuurslid Miguel Verhagen.
 6. Sponsor
 7. Kees van Vliet prijs
 8. Rondvraag