Uitnodiging ALV 12 maart

20 februari 2019, door Jos van den Heuvel

Het bestuur van WV het Stadion nodigt alle leden van harte uit voor de Algemene Leden Vergadering op dinsdagavond 12 maart 2019.

(Het bestuur start een vergadering om 18:30 uur, en gaat er van uit dat hier te weinig stemgerechtigde leden aanwezig zijn (dus kom ook niet om 18.30 uur). Daarom wordt dezelfde avond direct een tweede ALV gepland waarin geldige besluiten kunnen worden genomen.)

Aanvang ALV 19:30 uur, locatie Paviljoen Nedereindse Berg

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda en quorum
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
 4. Vaststellen verslag ALV 20 februari 2018
 5. Bestuursverkiezing
  • kandidaat voorzitter: Angelo Verhagen
  • aftredend en herkiesbaar?: Simon Berkulo (Bikepark)
  • aftredend en niet herkiesbaar: Jos van den Heuvel, kandidaat opvolging….
 6. Financiƫn (stukken opvraagbaar via penningmeester@wvhetstadion.nl)
  • Financieel jaarverslag 2018
  • Verslag kascontrolecommissie
  • Decharge verlenen financieel jaarverslag 2018
  • Begroting 2019
  • Kledinguitverkoop oude voorraad
 7. Uitreiking Cees van Vlietprijs 2018
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

klik hier voor een print-versie van de agenda