Disclaimer

Disclaimer voor www.wvhetstadion.nl

Wieler vereniging Het Stadion , hierna te noemen WV Het Stadion, verleent u hierbij toegang tot www.wvhetstadion.nl (“de Website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

WV Het Stadion behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

WV Het Stadion spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan WV Het Stadion nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij WV Het Stadion.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van WV Het Stadion, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.