Lid worden van Het Stadion

Volg deze link en vul het formulier in.

Enige tijd na het invullen van het formulier krijg je per e-mail een verzoek ter bevestiging van je aanmelding en vervolgens een welkomstmail. Daarna vraag je zelf bij de KNWU de licentie aan. Die procedure staat hieronder uitgelegd.

Contributie

Het verenigingsjaar loopt gelijk met het kalenderjaar, dus van 1 januari tot en met 31 december. De contributie voor leden tot 18 jaar bedraagt € 84,00 per jaar en voor leden van 18 jaar en ouder is het € 101,00 per jaar. De contributie wordt per automatische incasso geïnd. Dit gebeurt aan het begin van het contributiejaar, zodat de licenties voor de start van het nieuwe seizoen vrijgegeven kunnen worden. Nieuwe leden die in de loop van het contributiejaar lid worden, betalen alleen contributie over de kwartalen dat ze lid zijn van Het Stadion.

Beëindiging van Lidmaatschap

Opzeggen van het lidmaatschap uiterlijk 6 weken voor het einde van het jaar, schriftelijk bij de secretaris. Te laat met opzeggen betekent dat men lid blijft en dus in het volgende kalenderjaar contributie verschuldigd is. Het niet betalen van de contributie betekent niet dat het Lidmaatschap is beëindigd.

Vraag zelf je licentie aan bij de KNWU

Hieronder lees je de 5 stappen die je moet nemen om een licentie aan te vragen. Let op: je vraagt zelf je licentie aan bij de KNWU. Je licentie betaal je ook zelf aan de KNWU. De KNWU stuurt je licentie pas toe, nadat je ook je gegevens voor de automatische incasso hebt doorgegeven.

1- Algemeen

 • De ledenadministratie voert je naam- en adresgegevens in bij de KNWU.
 • Jeugdleden overleggen over de licentie met hun trainer.
 • Je ontvangt thuis een e-mail van de KNWU met een toegangscode en een wachtwoord voor de KNWU-website
 • Verander deze voorlopige code en wachtwoord volgens de aanwijzing op de KNWU-website. Bewaar de codes voor je licentieaanvraag met het oog op het volgende jaar.

2 – Aanvraag van je licentie

 • Na aanmelding door de ledenadministratie van WV Het Stadion ontvang je per e-mail een toegangscode met wachtwoord.
 • Ga daarmee naar Mijn KNWU > Inloggen
  > Log in
  > Ga naar “Licenties”
  > Klik op “Vraag licentie aan”
  > Volg aanwijzingen van licentiewizard. De club ontvangt een melding over je licentieaanvraag.

3 – Contributie

Na je licentieaanvraag controleert Het Stadion of we over een incassomachtiging voor de contributie hebben. De contributie bedraagt voor Senioren €91,00, Jeugdleden €76,00. Je bent jeugdlid als je op 1 januari nog geen 18 was. De contributie wordt geïnd via automatische incasso. Een paar weken na je aanvraag, een eventuele medische keuring, het uploaden van een pasfoto, en goedkeuring door WV Het Stadion stuurt de KNWU de licentie per post naar je huisadres. In sommige gevallen ontvang je alleen een digitale licentie.

4 – Pasfoto (alleen bij de eerste aanvraag, niet bij verlenging)

Uploadt een pasfoto in het profiel van Mijn KNWU.

5 – Keuring

De medische keuring niet meer verplicht bij de licentieaanvraag. De medische screening (vragenlijst) blijft wel van kracht en dient bij de licentieaanvraag te worden ingevuld. Er wordt echter wel geadviseerd om een periodieke medische keuring te ondergaan. Meer informatie over de medische sportkeuring is te vinden op: https://www.sportzorg.nl/sportkeuringsportmedische-
keuring.

Maak een afspraak voor de medische keuring:

Sport Medisch Adviescentrum – Uppsalalaan 3 – 3584 CT Utrecht
http://www.smautrecht.nl / admin@smautrecht.nl / 030-2533077

Meer vragen: Fridolin van der Lecq: ledenadministratie@wvhetstadion.nl