Belangrijkste punten uit ALV van 22 september 2020

19 oktober 2020, door Arnout Rijpkema

Door de corona maatregelen was het niet mogelijk om eerder in 2020 de ALV te organiseren.

De belangrijkste punten uit de ALV:

  • Het bestuur is er in geslaagd voor 2021 t/m 2023, een periode van 3 jaar, een aantal sponsors te vinden. Dit heeft gevolgen voor het wielertenue. Houd mail, Facebook en website in de gaten.
  • Er moet worden gezocht naar (extra) jeugdtrainers. Geïnteresseerden kunnen de trainersopleiding op kosten van de vereniging volgen.
  • Bestuursverkiezing. Edwin Peek is afgetreden als penningmeester, hij wordt opgevolgd door Sandra van den Berg. Edwin blijft wel als bestuurslid actief. Toegevoegd aan het bestuur wordt Miguel Verhagen.
  • De portefeuilles van bestuursleden zullen op de website bekend gemaakt worden.
  • In 2020 is er geen contributieverhoging toegepast. Voor 2021 wordt de contributie voor jeugdleden met € 3,- verhoogd en voor de overige leden met € 5,-.
  • De contributie inning zal op een ander moment plaats gaan vinden, namelijk voorafgaand aan het lidmaatschapsjaar in de eerste week van de maand december.
  • In 2021 zullen er weer vaste rugnummers zijn. De kosten daarvan zijn € 15,-.
  • De Cees van Vlietprijs is toegekend en uitgereikt aan Erwin Danckaarts voor zijn bijzondere inzet voor de jeugd.
  • Het inschrijfgeld voor deelname aan veldritten is vastgesteld op € 5,-. Een 10 rittenkaart kost € 40,-. Voor leden is een vast rugnummer ter beschikking, kosten € 10.-
  • In december en januari zal er geen zondagcompetitie zijn.

Taakverdeling bestuur:

Angelo Verhagen                                   voorzitter, lid coöperatiebestuur Nedereindseberg

Arnold Heemskerk                                secretaris

Sandra van den Berg                             penningmeester

Edwin Peek                                           ledenadministratie, lid coöperatiebestuur Nedereindseberg, kleding

Arnout Rijpkema                                  website, nieuwsbrief, kleding

Jan Nieuwenhuizen                              organisatie diverse wedstrijden

Miguel Verhagen                                  vrijwilligers, veldrijden

Aanspreekpunten:

Angelo            algemeen, overige afdelingen

Edwin             nieuwelingen / junioren

Miguel            handbike / MTB

Arnold            algemeen, overig

Sandra            jeugd t/m categorie 7