Externe renners welkom bij trainingswedstrijden

20 juli 2020, door Arnout Rijpkema

Vanaf morgen 21 juli zijn ook externe renners weer welkom om aan te sluiten bij de trainingswedstrijden. Wel kan er bij drukte worden gekozen om alleen eigen renners te laten starten.

Wij vragen nogmaals om de corona regels te blijven hanteren zowel binnen als buiten het clubgebouw.

Regels wedstrijden op de Nedereindse berg in Coronatijden

  • Er wordt niet vooraan en of in het midden van de groep de neus gesnoten en of speeksel uitgespuugd;
  • De looproutes worden door de renners en aanwezigen gerespecteerd (ingang via de trap bij de poort en uitgang via het paviljoen);
  • Omkleden doen we bij de auto of thuis, er wordt niet beneden omgekleed en ook niet gedoucht. Daarnaast wordt er niet in het horecagedeelte omgekleed;
  • Rugnummers worden in een bak ingeleverd, zodat we ze kunnen desinfecteren;
  • Blijf bij klachten THUIS, volg hierbij de richtlijnen van het RIVM;
  • Wanneer de groepen op de baan te groot worden kan er worden besloten de inschrijving te sluiten. Renners van de UWTC de Volharding en van het WV het Stadion hebben ten alle tijden voorrang. Daarnaast kunnen de starttijden voor een bepaalde klasse worden aangepast in de loop van het seizoen om zo meer renners startrecht te geven.
  • In de opstartfase(eerste weekend van juli) wordt er alleen gereden door renners van de verenigingen die lid zijn van de corporatie. Hierin worden GEEN uitzonderingen gemaakt. Wel is het mogelijk lid te worden van één van de twee verenigingen. Wanneer er verruiming plaats vindt van de regels of de renners die mogen deelnemen wordt dit via het sociale medium bekend gemaakt;
  • Renners die een vast nummer hebben mogen deze gebruiken van het voorgaande jaar, renners die van categorie willen wisselen kunnen, indien op voorraad, een vervangend rugnummer halen;
  • Volg de aanwijzingen op van de vrijwilligers;
  • Geef elkaar de ruimte op de baan.