Wie wordt de nieuwe vertrouwenspersoon?

25 november 2021, door Ellen Verhagen - van den Hurk

Waarom zoekt Het Stadion een Vertrouwenscontactpersoon?

Een veilige omgeving hoort overal vanzelfsprekend te zijn, ook in de sportwereld. Helaas is dit niet altijd het geval en daarom is preventie en het voeren van beleid cruciaal. Binnen sportverenigingen is daarom in veel gevallen een vertrouwenscontactpersoon (VCP) aangesteld, zo ook bij WV Het Stadion. Dat is Rogier Wiercx. Omdat hij ermee wil stoppen, zoeken we een opvolger.

De VCP heeft een belangrijke rol in het stimuleren van een veilige sportcultuur. Wanneer personen in de sport te maken krijgen met ongewenst gedrag, zoals (seksuele) intimidatie, pesten, of vermoedens van matchfixing, is de VCP binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt. De VCP biedt een luisterend oor en is bekend met de route die de klager of melder kan bewandelen. Het Centrum Veilige Sport is een overkoepelend kenniscentrum en fungeert als meldpunt en ruggensteun aan de VCP.

Preventiebeleid sociale veiligheid
Een preventiebeleid sociale veiligheid is niet verplicht, maar wordt wel gestimuleerd vanuit het ministerie. Een voorwaarde binnen het preventiebeleid is het aanstellen van een VCP. In tegenstelling tot de vertrouwenspersoon (VP) heeft de VCP een rapportageplicht (geanonimiseerd indien gewenst) richting het bestuur van de vereniging. Dit vanuit de gezamenlijke verantwoordelijkheid om te handelen als het misgaat. Het preventiebeleid valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur.

(Bron: Landelijk Instituut Vertrouwenspersonen.)

 

Heb je interesse? Laat het weten aan secretaris@wvhetstadion.nl