Vrijwilligersplatform WV Het Stadion

Intro vrijwilligersplatform

Welkom op het vrijwilligersplatform van WV Het Stadion hier vindt u een overzicht van alle vrijwilligerstaken binnen de vereniging, interviews met vrijwilligers en nieuws omtrent vrijwilligerswerk binnen de club, of ook wel verenigingswerk genoemd.

Het vrijwilligersplatform is bedoeld om de essentie van vrijwilligers binnen de vereniging te benadrukken, de hoeveelheid verenigingswerk inzichtelijk te maken, de huidige vrijwilligers een stem te geven en de nog niet actieve leden de mogelijkheid te bieden hun verantwoordelijkheid te nemen.

Visie vrijwilligerswerk
Het vrijwilligersplatform past binnen de visie van de vereniging ten aanzien van verenigingswerk:

“Een vereniging zijn wij samen en samen werken we aan de vereniging. Naast dat je investeert in je eigen ontwikkeling als sporter verwachten we dat je ook investeert in de vereniging. We zijn gezamenlijk verantwoordelijk en verrichten gezamenlijk het benodigde werk. Het verenigingswerk!

We vinden het bij Het Stadion belangrijk dat je het verenigingswerk met net zo veel plezier invult als het beoefenen van je sport. Neem een taak op je die dichtbij jouw interesses ligt, waar je plezier uit haalt, waar je met bevriende leden aan werkt of waar je iets van leert.

En omdat we het bij Het Stadion belangrijk vinden dat het verenigingswerk bij je past, verricht je het verenigingswerk bij voorkeur binnen de afdeling of disciplines waarbinnen je actief bent.

We beschouwen de vereniging als een waaier, zolang iedereen zijn bijdrage levert verdelen we de werklast, komen we sneller vooruit, bereiken we meer, blijft de vereniging gezond en kunnen we optimaal van onze sport genieten!”

Overzicht vrijwilligerstaken binnen WV Het Stadion

Ik zoek een taak in de vrijwilligerswaaier van Het Stadion:

1. Bestuur & Commissies

2. Trainers en begeleiders

3. Jury, inschrijvers en baanofficials

4. Communicatie & PR

5. Organisatoren en Evenementmedewerkers

6. Gebouw en Terreinbeheer

7. Bar en paviljoenmedewerkers

Mochten er onjuistheden of onvolledigheden in de taakprofielen voorkomen, geef dit dan a.u.b. aan. Het streven is alle vrijwilligerstaken zo volledig en helder mogelijk weer te geven. Aanvullingen en reacties kunnen per mail verstuurd worden naar de secretaris.

  1. Bestuur & Commissies

Voorzitter

Profiel vrijwilliger: Voorzitter WV Het Stadion

Profiel omschrijving: Uithangbord en eindverantwoordelijke van de vereniging. Geeft vorm en inhoud aan het beleid en bewaakt het beleid. Stuurt het bestuur aan.

Taak profiel: Enthousiast en verbindend persoon met bestuurlijke ervaring en beducht als beleidsmaker. Groot publiekelijk spreker, motivator en inspirator voor de vereniging.

Eenmalig of structureel: Structureel

Uren per week: 8 tot 12 uur per week

Begeleiding / aansturing: Begeleiding en aansturing vanuit het bestuur. Ruggensteun vanuit de VSU en de KNWU.

Scholing: Cursussen op het gebied van beleid vanuit de KNWU en VSU worden ondersteund.

Looptijd: Looptijd 2 jaar. Verlenging met nogmaals twee termijnen van twee jaar is statutair mogelijk.

Vice Voorzitter

Profiel vrijwilliger: Vice Voorzitter Het Stadion

Profiel omschrijving: Schaduw voorzitter, blijft op de hoogte van het reilen en zeilen van de vereniging. Neemt de hamer en de verantwoordelijkheden over bij afwezigheid van de voorzitter. Springt bij waar nodig.

Taak profiel: Enthousiast en verbindend persoon met bestuurlijke ervaring en beducht als beleidsmaker. Groot publiekelijk spreker, motivator en inspirator voor de vereniging.

Eenmalig of structureel: Structurele vrijwilligerstaak

Uren per week: 3 tot 8 uur per week

Begeleiding en aansturing: Begeleiding door de voorzitter

Scholing: Cursussen op het gebied van beleid vanuit de KNWU en VSU worden ondersteund.

Looptijd: Looptijd 2 jaar. Verlenging met nog een tweetal termijnen van 2 jaar is statutair mogelijk. Doorstromen naar voorzittersfunctie optioneel.

Secretaris

Profiel: Secretaris Het Stadion

Profiel omschrijving: De (digitale) brievenbus van de vereniging. De figuurlijke gastheer zorgt voor een warm ontvangst, is eerste aanspreekpunt en de vraagbaak van de club.

Taak profiel: Communicatief sterk. Spontaan, enthousiast en vriendelijk. Ordelijk, georganiseerd en administratief wonder. Behendig met een computer en sprinter met de mail.

Eenmalig of structureel: Structurele vrijwilligerstaak

Uren per week: 6 tot 10 uur per week

Begeleiding en aansturing: Begeleiding en aansturing vanuit het bestuur.

Scholing: Cursussen op het gebied van administratie en digitale postverwerking worden ondersteund.

Looptijd: Looptijd 2 jaar. Verlenging met nog een termijn van twee jaar is mogelijk.

Penningmeester

Profiel: Penningmeester Het Stadion

Profiel omschrijving: De Dagobert Duck van de vereniging. Telt de euro’s, beheert de clubkas en houdt de deurwaarders op achterstand. Drukt de mogelijkheden en de gezondheid van de vereniging uit in kwartaal rapportage’s, een nette begroting en een dito balans.

Taak profiel: Financieel rekenwonder met ervaring in financiële administratie. Houdt van muntjes stapelen en het voldoen van rekeningen. Ordelijk, integer en betrouwbaar persoon.

Eenmalig of structureel: Structurele vrijwilligerstaak

Uren per week: 6 tot 10 uur per week

Begeleiding en aansturing: Begeleiding en aansturing vanuit het bestuur.

Scholing: Cursussen op het gebied van financiële administratie en digitale boekhouding worden ondersteund.

Looptijd: Looptijd 2 jaar. Verlenging met nog een termijn van twee jaar is mogelijk.

Algemeen Bestuurslid

Profiel: Algemeen bestuurslid Het Stadion

Profiel omschrijving: Manusje van alles binnen het bestuur. Springt bij waar nodig en pakt op wat leuk is. Deze duizendpoot kan binnen het bestuur alle kanten op.

Taak profiel: Multifunctioneel bestuurlijk talent met ervaring. Houdt van afwisseling en diversiteit. Pakt aan, behulpzaam, gemotiveerd en flexibel.

Eenmalig of structureel: Structurele vrijwilligerstaak

Uren per week: 4 tot 8 uur per week

Begeleiding en aansturing: Begeleiding en aansturing vanuit het bestuur.

Scholing: Relevante cursussen in overleg met voorzitter.

Looptijd: Looptijd 2 jaar. Verlenging met nog een termijn van twee jaar is mogelijk. Doorstroming binnen het bestuur behoort tot de mogelijkheden.

Afgevaardigde Coöperatie Bestuur

Profiel: Afgevaardigde Coöperatie Bestuur

Profiel omschrijving: De Coöperatie Nedereindse Berg is de beheerder van het parcours en draagt zorg voor het onderhoud en de exploitatie van het wielerparcours en het paviljoen. Het Stadion is aangesloten bij de coöperatie en zorgt voor vertegenwoordiging in het coöperatie bestuur. De invulling van deze afvaardiging is bestuur breed en kan variëren van secretaris tot gebouwbeheerder.

Taak profiel: Multifunctioneel bestuurlijk talent met ervaring. Houdt van afwisseling en diversiteit. Behulpzaam, gemotiveerd en flexibel. Belangenbehartiger, zorgt ervoor dat de belangen van Het Stadion behartigd worden binnen de coöperatie.

Eenmalig of structureel: Structureel

Uren per week: 3 tot 6 uur per week (afhankelijk van de rol binnen het coöperatie bestuur)

Begeleiding en aansturing: Begeleiding en aansturing vanuit het coöperatie en Stadion bestuur. Jaarlijkse evaluatie met het bestuur.

Scholing: Relevante cursussen in overleg met het bestuur.

Looptijd: Looptijd 3 jaar. Verlenging met nog een periode van drie jaar is mogelijk.

Vrijwilligerscoördinator

Profiel: Vrijwilligerscoördinator

Profiel omschrijving: De wegkapitein van de vrijwilligers. Stuurt aan, houdt vrijwilligers uit de wind, geeft ondersteunende duwtjes in de rug en zorgt voor een perfecte samenwerking. Aanspreekpunt voor de verzoeken vanuit de coöperatie.

Taak profiel: Toegankelijk, motiverend en sympathiek persoon. Behulpzaam doch coördinerend en delegerend sterk. Schuwt niet om in te grijpen waar nodig en complimenten te geven waar deze verdiend zijn.

Eenmalig of structureel: Structureel

Uren per week: 5 tot 8 uur

Begeleiding en aansturing: Jurylid maakt onderdeel uit van het team jury en inschrijvers onder begeleiding van vrijwilligers coördinator Idsert Wouda. Team heeft jaarlijks een vrijwilligersavond welke dient als reflectie en evaluatie moment.

Scholing: Cursus MyLaps (twee avonden) wordt standaard aangeboden en is vereist.

Looptijd: 2 Seizoenen (Weg- en/of winterseizoen). Verlenging mogelijk, zelf aan te geven bij reflectie moment.

 

Ledenadministratie

Profiel: Ledenadministratie Het Stadion

Profiel omschrijving: Beheert het bestaansrecht van de vereniging, de leden. Zorgt voor een soepele aanmeldingsprocedure, verwerkt de inschrijvingen, stuurt vrijwilligers een verjaardagskaart, houdt de jubilerende ereleden bij en bedankt vertrekkende leden.

Taak profiel: Houdt van groei, huilt bij afscheid. Communicatief sterk. Spontaan, enthousiast en vriendelijk. Ordelijk, georganiseerd en administratief wonder. Behendig met een computer en sprinter met de mail.

Eenmalig of structureel: Structurele vrijwilligerstaak

Uren per week: 4 tot 8 uur per week

Begeleiding en aansturing: Begeleiding en aansturing vanuit het bestuur.

Scholing: Cursussen op het gebied van administratie en digitale ledenadministratie worden ondersteund.

Looptijd: Looptijd 2 jaar. Verlenging met nog een termijn van twee jaar is mogelijk.

Kleding Coördinator

Profiel: Kleding Coördinator WV Het Stadion

Profiel omschrijving: De kleding coördinator zorgt dat alle leden goed gesoigneerd op de fiets zitten. Houdt bestellingen bij, stemt voorraden af, bewaakt de kwaliteit en houdt contact met de kledingleverancier.

Taak profiel: Stijlicoon, de modekoning/prinses van de tweewieler. Geeft uitstraling aan het peloton. Goed met het bijhouden van inventarissen en beheren van voorraden.

Eenmalig of structureel: Structureel

Uren per week: 2 tot 4 uur per week

Begeleiding en aansturing: Begeleiding en aansturing vanuit het bestuur. Jaarlijkse evaluatie met het bestuur.

Scholing: Relevante cursussen in overleg met het bestuur.

Looptijd: Looptijd 2 jaar. Verlenging met nog een periode van twee jaar is mogelijk.

Vertrouwenscontactpersoon

Profiel: Vertrouwenscontactpersoon

Profiel omschrijving: Vertrouwelijk aanspreekpunt voor alle gevoelige en minder gevoelige thema’s en voorvallen binnen de vereniging. Biedt in eerste instantie een luisterend oor maar handelt waar nodig.

Taak profiel: Betrouwbaar, serieus, empathisch en warm persoon, liefst met sociaal pedagogische ervaring. Is bekend met het oplossen van problemen of het optreden als mediator.

Eenmalig of structureel: Structureel

Uren per jaar: 12 a 24 uur per jaar

Begeleiding en aansturing: Werkt onafhankelijk maar krijgt ondersteuning vanuit het bestuur waar nodig.

Scholing: VOG is vereist. Relevante cursussen zijn bespreekbaar met het bestuur.

Looptijd: 2 jaar, verlenging met nog een periode van twee jaar is mogelijk.

Bikepark Aanspreekpunt

Profiel: Bikepark Aanspreekpunt

Profiel omschrijving: Het Bikepark is hot en populair! Steeds meer mensen weten het Bikepark te vinden of willen er iets over weten. Het Aanspreekpunt Bikepark is de vraagbaak van het Bikepark, geeft antwoorden op de vragen en helpt geïnteresseerden op weg.

Taak profiel: Behulpzaam, vriendelijk, klantgericht en punctueel. Kent de mogelijkheden en de cultuur van het Bikepark.

Eenmalig of structureel: Structureel

Uren per week: 2 a 3 uur per week

Begeleiding en aansturing: Aansturing vanuit het Bikepark. Evaluatie met het bestuur.

Scholing: Relevante cursussen in overleg met het bestuur.

Looptijd: 2 jaar, verlenging met nog een periode van twee jaar is mogelijk.

BMX Coördinator

Profiel: BMX Coördinator

Profiel omschrijving: De aanleg van de BMX baan in Ruigenhoek heeft de interesse voor BMX in Utrecht verder aangewakkerd. Het Stadion speelt hierop in door een BMX tak op te richten, compleet met trainingen en (op termijn) wedstrijden. De coördinator BMX geeft structuur aan de nieuw op te richten afdeling. Daarnaast is de coördinator de vraagbaak van de BMX afdeling, geeft antwoorden op de vragen en helpt geïnteresseerden op weg.

Taak profiel: Behulpzaam, vriendelijk, klantgericht en punctueel. Kent de mogelijkheden en de cultuur van het BMX. Kent de wegen binnen de gemeente en behartigd aldaar de clubbelangen.

Eenmalig of structureel: Structureel

Uren per week: 2 a 3 uur per week

Begeleiding en aansturing: Aansturing vanuit de BMX afdeling. Evaluatie met het bestuur.

Scholing: Relevante cursussen in overleg met het bestuur.

Looptijd: 2 jaar, verlenging met nog een periode van twee jaar is mogelijk.

 

  1. Trainers en Begeleiders

Trainer Wegwielrennen Jeugd

Profiel: Trainer Wegwielrennen Jeugd Het Stadion

Profiel omschrijving: De wielertrainer wegwielrennen jeugd geeft in de periode maart tot en met oktober op dinsdag- en/of donderdagavond training aan de jeugd (7 tot 14 jaar) van de wielervereniging. Stimuleert jeugd richting wedstrijden, informeert ouders en is bekend met het nodige materiaal.

Taak profiel: De trainer beschikt over een KNWU-trainersdiploma wielrennen. Heeft ervaring met het geven van wielertrainingen op de weg. Kan goed overweg met de doelgroep. VOG is vereist.

Eenmalig of structureel: Structurele vrijwilligerstaak

Uren per week: 3 tot 6 uur per week

Begeleiding en aansturing: Begeleiding vanuit de sectie jeugdwielrennen, jeugdcommissie en het bestuur.

Scholing: KNWU cursus wielrentrainer wordt vergoed. Trainersvergoeding is van toepassing. Ook de jaarlijkse kosten van de KNWU-licentie trainer/teammanager/coach worden vergoed. Relevante bijscholingsactiviteiten- vereist voor het behoud van de KNWU-trainerslicentie- worden in overleg met het bestuur vergoed.

Looptijd: Trainers in opleiding verplichten zich om na hun diplomering minimaal twee jaar clubtrainer te blijven. Bij eerder vertrek worden de opleidingskosten teruggevorderd. Verlenging met nog een termijn van twee jaar is mogelijk.

Trainer Aangepast Wielrennen

Profiel: Clubtrainer Aangepast Wielrennen Het Stadion

Profiel omschrijving: De trainer Aangepast Wielrennen geeft groepstrainingen in de periode maart tot en met september, op zaterdagochtend, op het clubcircuit aan handbikers, tandemrijders en cyclingrenners. Daarnaast maakt hij/zij op verzoek individuele trainingsschema’s en geeft tips over voeding en materiaal. Hij moedigt renners aan om deel te nemen aan sportieve evenementen (toer- en wedstrijd). Zo ondersteunt hij de renners om hun individuele sportieve doelen te halen.

Ook faciliteert hij de organisatie van evenementen aangepast wielrennen in Utrecht. En hij beheert de aangepaste leenfietsen van de club. In overleg met renners stelt hij een conceptjaarplan en begroting op voor de afdeling en bespreekt die met het bestuur.

Taak profiel: De trainer beschikt over een KNWU-trainersdiploma WT3 (clubtrainer), inclusief de module Aangepast Wielrennen, of volgt die trainersopleiding. Hij/zij heeft ervaring met het geven van (aangepaste) wielertrainingen. Kennis van en affiniteit met de doelgroep zijn een voordeel. Een VOG is vereist.

Eenmalig of structureel: Structurele vrijwilligerstaak

Uren per week: 3 tot 6 uur per week in de zomertijd

Begeleiding en aansturing: Begeleiding vanuit de sectie Aangepast Wielrennen en het bestuur.

Scholing: De trainerscursus (aangepast) wielrennen (WT3) wordt vergoed. De jaarlijkse trainersvergoeding is van toepassing. Ook de jaarlijkse kosten van de KNWU-licentie trainer/teammanager/coach worden vergoed. Relevante bijscholingsactiviteiten- vereist voor het behoud van de KNWU-trainerslicentie- worden in overleg met het bestuur vergoed.

Looptijd: Trainers in opleiding verplichten zich om na hun diplomering minimaal twee jaar clubtrainer te blijven. Bij eerder vertrek worden de opleidingskosten teruggevorderd. Verlenging met nog een termijn van twee jaar is mogelijk.

 

Trainer Mountainbiken

Profiel: Trainer Mountainbiken Het Stadion

Profiel omschrijving: De wielertrainer mountainbiken geeft training aan de (jeugd)leden van de wielervereniging. De mountainbike afdeling wil de groepstrainingen weer opstarten. De trainingsdagen en trainingsgroepen zijn nog onbekend.

Taak profiel: De trainer beschikt over een trainersdiploma, liefst toegespitst op mountainbiken. Heeft ervaring met het geven van mountainbiketrainingen. Geeft begeleiding aan de renners voor het behalen van hun trainingsdoelen.

Eenmalig of structureel: Structurele vrijwilligerstaak

Uren per week: 3 tot 6 uur per week

Begeleiding en aansturing: Begeleiding vanuit de sectie mountainbiken en het bestuur.

Scholing: KNWU cursus wielrentrainer mountainbike wordt vergoed. Trainersvergoeding is van toepassing. Ook de jaarlijkse kosten van de KNWU-licentie trainer/teammanager/coach worden vergoed. Relevante bijscholingsactiviteiten- vereist voor het behoud van de KNWU-trainerslicentie- worden in overleg met het bestuur vergoed.

Looptijd: Trainers in opleiding verplichten zich om na hun diplomering minimaal twee jaar clubtrainer te blijven. Bij eerder vertrek worden de opleidingskosten teruggevorderd. Verlenging met nog een termijn van twee jaar is mogelijk.

Trainer Dameswielrennen

Profiel: Trainer Dameswielrennen Het Stadion

Profiel omschrijving: De wielertrainer dameswielrennen geeft training aan de vrouwelijke leden van de wielervereniging.

Taak profiel: De trainer beschikt over een trainersdiploma, 2 of 3 van de KNWU. Heeft ervaring met het geven van wegtrainingen. Geeft begeleiding aan de renners voor het behalen van hun trainingsdoelen.

Eenmalig of structureel: Structurele vrijwilligerstaak

Uren per week: 3 tot 6 uur per week

Begeleiding en aansturing: Begeleiding vanuit de sectie dameswielrennen en het bestuur.

Scholing: KNWU cursus wielrentrainer wordt vergoed. Trainersvergoeding is van toepassing. Ook de jaarlijkse kosten van de KNWU-licentie trainer/teammanager/coach worden vergoed. Relevante bijscholingsactiviteiten- vereist voor het behoud van de KNWU-trainerslicentie- worden in overleg met het bestuur vergoed.

Looptijd: Trainers in opleiding verplichten zich om na hun diplomering minimaal twee jaar clubtrainer te blijven. Bij eerder vertrek worden de opleidingskosten teruggevorderd. Verlenging met nog een termijn van twee jaar is mogelijk.

Trainer Heren

Profiel: Trainer Heren Het Stadion

Profiel omschrijving: De wielertrainer Heren geeft training aan de mannelijke leden van de wielervereniging (sportklasse, amateurs en elite). De trainingsgroep staat feitelijk open voor alle leden (ook dames) na de categorie junior, die interesse hebben in training.

Taak profiel: De trainer beschikt over een trainersdiploma, 2 of 3 van de KNWU. Heeft ervaring met het geven van wegtrainingen. Geeft begeleiding aan de renners voor het behalen van hun trainingsdoelen.

Eenmalig of structureel: Structurele vrijwilligerstaak

Uren per week: 3 tot 6 uur per week

Begeleiding en aansturing: Begeleiding vanuit de sectie wegwielrennen en het bestuur.

Scholing: KNWU cursus wielrentrainer wordt vergoed. Trainersvergoeding is van toepassing. Ook de jaarlijkse kosten van de KNWU-licentie trainer/teammanager/coach worden vergoed. Relevante bijscholingsactiviteiten- vereist voor het behoud van de KNWU-trainerslicentie- worden in overleg met het bestuur vergoed.

Looptijd: Trainers in opleiding verplichten zich om na hun diplomering minimaal twee jaar clubtrainer te blijven. Bij eerder vertrek worden de opleidingskosten teruggevorderd. Verlenging met nog een termijn van twee jaar is mogelijk.

Trainer Nieuwelingen & Junioren

Profiel: Trainer Nieuwelingen en Junioren Het Stadion

Profiel omschrijving: De wielertrainer Nieuwelingen en Junioren geeft training aan de Nieuwelingen en Junioren leden van de wielervereniging.

Taak profiel: De trainer beschikt over een trainersdiploma, 2 of 3 van de KNWU. Heeft ervaring met het geven van wegtrainingen. Geeft begeleiding aan de renners voor het behalen van hun trainingsdoelen.

Eenmalig of structureel: Structurele vrijwilligerstaak

Uren per week: 3 tot 6 uur per week

Begeleiding en aansturing: Begeleiding vanuit de sectie wegwielrennen en het bestuur.

Scholing: KNWU cursus wielrentrainer wordt vergoed. Trainersvergoeding is van toepassing. Ook de jaarlijkse kosten van de KNWU-licentie trainer/teammanager/coach worden vergoed. Relevante bijscholingsactiviteiten- vereist voor het behoud van de KNWU-trainerslicentie- worden in overleg met het bestuur vergoed.

Looptijd: Trainers in opleiding verplichten zich om na hun diplomering minimaal twee jaar clubtrainer te blijven. Bij eerder vertrek worden de opleidingskosten teruggevorderd. Verlenging met nog een termijn van twee jaar is mogelijk.

Trainer BMX

Profiel: Trainer BMX Het Stadion

Profiel omschrijving: De wielertrainer BMX geeft training aan de (jeugd)leden van de wielervereniging. De gloednieuwe BMX baan in ruigenhoek dient als uitvalsbasis en parcours. De groepstrainingen zullen daar plaatsvinden. De trainingsdagen en trainingsgroepen zijn nog onbekend.

Taak profiel: De trainer beschikt over een trainersdiploma, liefst toegespitst op BMX. Heeft ervaring met het geven van BMX trainingen. Geeft begeleiding aan de renners voor het behalen van hun trainingsdoelen.

Eenmalig of structureel: Structurele vrijwilligerstaak

Uren per week: 3 tot 6 uur per week

Begeleiding en aansturing: Begeleiding vanuit de sectie BMX en het bestuur.

Scholing: KNWU cursus wielrentrainer BMX wordt vergoed. Trainersvergoeding is van toepassing. Ook de jaarlijkse kosten van de KNWU-licentie trainer/teammanager/coach worden vergoed. Relevante bijscholingsactiviteiten- vereist voor het behoud van de KNWU-trainerslicentie- worden in overleg met het bestuur vergoed.

Looptijd: Trainers in opleiding verplichten zich om na hun diplomering minimaal twee jaar clubtrainer te blijven. Bij eerder vertrek worden de opleidingskosten teruggevorderd. Verlenging met nog een termijn van twee jaar is mogelijk.

Trainer Bikepark

Profiel: Trainer Bikepark

Profiel omschrijving: De wielertrainer Bikepark geeft training aan de jeugd van het Bikepark. Ook inzetbaar bij clinics voor scholen of kinderfeestjes.

Taak profiel: De trainer beschikt over een trainersdiploma, NTFU. Heeft ervaring met het geven van trainingen.

Eenmalig of structureel: Structurele vrijwilligerstaak

Uren per week: 3 tot 6 uur per week

Begeleiding en aansturing: Begeleiding vanuit het Bikepark.

Scholing: NTFU cursus wielrentrainer wordt vergoed. Trainersvergoeding is van toepassing. Ook de jaarlijkse kosten van de Licentie trainer worden vergoed. Relevante bijscholingsactiviteiten- vereist voor het behoud van de trainerslicentie- worden in overleg met het bestuur vergoed.

Looptijd: Trainers in opleiding verplichten zich om na hun diplomering minimaal twee jaar clubtrainer te blijven. Bij eerder vertrek worden de opleidingskosten teruggevorderd. Verlenging met nog een termijn van twee jaar is mogelijk.

Ploegleider

Profiel: Ploegleider [Download taakomschrijving ploegleider]

Profiel omschrijving: Alles in het werk stellen om de wielerploeg naar een zo goed mogelijk resultaat te loodsen in de koersen. Van bidons aangeven, tactiek bepalen, rugnummers afhalen, tot het coachen tijdens de wedstrijd. Het Stadion heeft diverse ploegen; junioren, beloftes en damesteam.

Taak profiel: Cursus ploegleider doorlopen. Koerservaring en koersinzicht. Stressbestendig. Tactisch Meesterbrein. Liefde voor de sport. Houdt van het begeleiden van een groep.

Eenmalig of structureel: Structureel

Uren per week: 3 uur per week uitgaand van één koers per week.

Begeleiding en aansturing: Ploegleider maakt onderdeel uit van het team ploegleiders (afhankelijk van gekozen afdeling) en trainers. Team heeft jaarlijks een reflectie en evaluatie moment. Aansturing door de coördinator wegteams.

Scholing: Cursus ploegleider KNWU is verplicht en wordt vergoed. Relevante bijscholingsactiviteiten- vereist voor het behoud van de KNWU-ploegleiderslicentie- worden in overleg met het bestuur vergoed.

Looptijd: 2 Seizoenen (Wegseizoen). Verlenging mogelijk, zelf aan te geven bij reflectie moment. Bij vroegtijdig vertrek worden de cursus kosten teruggevorderd.

 

Coördinator Wegteams

Profiel: Coördinator Wegteams (<23 jaar)

Profiel omschrijving: Opstellen en controle budget / jaar of meerjaar plannen, 1e contact bestuur, deelname commissies aangaande wegwielrennen, coördineert inzet en communiceert met begeleidend team. Ondersteunt bij opstelling wedstrijd en trainingsprogramma, onderhouden van contacten met sponsors. Contacten met ouders. Draagt zorg voor regelmatige informatiebijeenkomsten. Heeft contact met KNWU (districtsbegeleiding). 1e Contact met nieuwe renners. Geeft sturing aan het team van ploegleiders en begeleiders, stelt in samenspraak een jaarplan op.

Taak profiel: Communicator, teamspeler, wielerliefhebber met wedstrijd inslag. Goed in budget beheer en handhaven begroting. Kan bijspringen waar nodig; ploegleider of begeleider.

Eenmalig of structureel: Structureel

Uren per week: 4 a 6 uur per week gedurende het wegseizoen.

Begeleiding en aansturing: Bespreekt de jaarplannen en begroting met het bestuur. Ontvangt ruggenspraak vanuit het bestuur.

Scholing: Cursus ploegleider KNWU is verplicht en wordt vergoed. Relevante bijscholingsactiviteiten- vereist voor het behoud van de KNWU-ploegleiderslicentie- worden in overleg met het bestuur vergoed.

Looptijd: 2 Seizoenen (Wegseizoen). Verlenging mogelijk, zelf aan te geven bij reflectie moment. Bij vroegtijdig vertrek worden de cursus kosten teruggevorderd.

 

  1. Jury, inschrijvers en baanofficials

Jurylid

Profiel vrijwilliger: Jurylid

Profiel omschrijving: Verzorgen van de jurering tijdens de (avond)wedstrijden van WV Het Stadion.

Taak profiel: Streng doch rechtvaardig. Koersinzicht. Redelijke behendigheid met een computer ivm MyLaps registratie.

Eenmalig of structureel: Structureel

Uren per week: 3 uur per week uitgaand van één koers per week.

Begeleiding / aansturing: Jurylid maakt onderdeel uit van het team jury en inschrijvers onder begeleiding van vrijwilligers coördinator Idsert Wouda.

Scholing: Cursus MyLaps (twee avonden) wordt standaard aangeboden en is vereist. Team heeft jaarlijks een vrijwilligersavond welke dient als reflectie en evaluatie moment.

Looptijd: 2 jaar (Weg- of winterseizoen). Verlenging mogelijk, zelf aan te geven bij reflectie moment.

Inschrijver

Profiel: Inschrijver

Profiel omschrijving: Verzorgen van de inschrijvingen tijdens de (avond)wedstrijden van WV Het Stadion.

Taak profiel: Blijft hartelijk, vriendelijk en rustig ondanks de hectiek aan de inschrijftafel. Bekend met de inschrijfprocedure. Redelijke behendigheid met een computer ivm MyLaps registratie.

Eenmalig of structureel: Structureel

Uren per week: 3 uur per week uitgaand van één koers per week.

Begeleiding en aansturing: Inschrijver maakt onderdeel uit van het team jury en inschrijvers onder begeleiding van vrijwilligers coördinator Idsert Wouda. Team heeft jaarlijks een vrijwilligersavond welke dient als reflectie en evaluatie moment.

Scholing: Relevante cursussen in overleg met bestuur.

Looptijd: 2 Seizoenen (Weg- en/of winterseizoen). Verlenging mogelijk, zelf aan te geven bij reflectie moment.

 

  1. Communicatie & PR

Hoofdredacteur Website

Profiel: Hoofdredacteur website WV Het Stadion

Profiel omschrijving: Het verzorgen, bijhouden, updaten en ontwikkelen van de website van Het Stadion. Aansturen van de redacteuren, zorgdragen dat de informatievoorziening klopt en het bewaken van de online uitstraling.

Taak profiel: Behendig met computers, ervaring met WordPress is een voordeel, goede taalbeheersing en vind het vooral leuk om een website op te maken en te onderhouden. Is op de hoogte van wat er speelt binnen de vereniging en zorgt ervoor dat informatie snel gedeeld en geplaatst wordt.

Eenmalig of structureel: Structureel

Uren per week: 3 tot 6 uur per week

Begeleiding en aansturing: Begeleiding en aansturing vanuit het bestuur. Werkt samen met de website redacteuren. Jaarlijkse evaluatie met het bestuur.

Scholing: Cursussen op het gebied van ICT en websitebeheer in overleg met het bestuur.

Looptijd: Looptijd 2 jaar. Verlenging met nog een periode van twee jaar is mogelijk.

 

Redacteur Website

Profiel: Redacteur website WV Het Stadion

Profiel omschrijving: Als redacteur ben je verantwoordelijk voor het plaatsen van content en informatie over een bepaalde afdeling binnen Het Stadion (Jeugd, Junioren, Vrouwen, Mannen, Aangepast Sporten, BikePark, BMX, Mountainbiken). Het schrijven of verzamelen van wedstrijdverslagen, agendapunten toevoegen, zorgdragen dat de informatievoorziening klopt, toevoegen van foto’s zijn de voornaamste taken als redacteur.

Taak profiel: Behendig met computers, ervaring met WordPress is een voordeel, goede taalbeheersing en vind het vooral leuk om stukjes te schrijven en te plaatsen. Is op de hoogte van wat er speelt binnen de afdeling en zorgt ervoor dat informatie snel gedeeld en geplaatst wordt.

Eenmalig of structureel: Structureel

Uren per week: 2 tot 4 uur per week

Begeleiding en aansturing: Begeleiding en aansturing door de Hoofdredacteur. Werkt samen met de website redacteuren. Jaarlijkse evaluatie met het bestuur.

Scholing: Cursussen op het gebied van ICT en websitebeheer in overleg met het bestuur.

Looptijd: Looptijd 2 jaar. Jaarlijkse verlenging is mogelijk.

Perscontact

Profiel: Perscontact WV Het Stadion

Profiel omschrijving: De razende reporter van Het Stadion. De spreekwoordelijke commentator van de wielerevenementen van de club. Het perscontact van Het Stadion onderhoud contact met de media. Stuurt persberichten bij evenementen en staat media te woord of voorziet hen van de gewenste informatie. Het perscontact weet wat er speelt binnen de vereniging en verzamelt de input voor een goed verhaal bij de website- en cadansredactie.

Taak profiel: Goede taalbeheersing zowel gesproken als geschreven. Neusje voor interessante verhalen. Kan goed samenwerken (met de cadans- en websiteredactie). Heeft een goede wisselwerking met bestuurders, trainers en organisatoren om optimaal op de hoogte te blijven. Weet hoe de lokale en landelijke media te benaderen zijn.

Eenmalig of structureel: Structureel

Uren per week: 2 tot 4 uur per week

Begeleiding en aansturing: Begeleiding en aansturing vanuit het bestuur. Begeleiding vanuit de websiteredactie en de redactie van de cadans. Jaarlijkse evaluatie met het bestuur.

Scholing: Relevante cursussen in overleg met bestuur.

Looptijd: Looptijd 2 jaar. Verlenging met nog een periode van twee jaar is mogelijk.

 

  1. Organisatoren en Evenementmedewerkers

Wedstrijdorganisator

Profiel: Wedstrijdorganisator

Profiel omschrijving: Wedstrijdorganisatoren zijn de grondleggers van de wielersport zonder hen geen koers. Het Stadion organiseert jaarlijks vier koersen (Ronde van Houten, Ronde van Driebergen, Ronde van de Meern en de Ronde van de Maliebaan), geef jij het startschot?

Taak profiel: Verbindende aanpakker. Organiserend sterk, kan delegeren en coördineren. Planmatige werkwijze. Heeft wielerervaring.

Eenmalig of structureel: Structureel (voor één bepaalde wedstrijd)

Uren per week: 2 a 3 uur per week

Begeleiding en aansturing: Aansturing vanuit het bestuur en de wedstrijdcommissie.

Scholing: Cursus wedstrijdorganisatie KNWU wordt vergoed.

Looptijd: 2 jaar, betreft dus twee edities van dezelfde koers. Verlenging met nog een periode van twee jaar is mogelijk.

EHBO-er

Profiel: EHBO-er Het Stadion

Profiel omschrijving: De vliegende heelmeesters van de wielerwereld. Bieden verzorging bij valpartijen, geven kusjes op schaafwonden, lappen gebroken ego’s op en hijsen gevallen ruiters weer op de stalen ros.

Taak profiel: Zorgzaam, behulpzaam, vriendelijk, stressbestendig, kalm in tumultueuze situaties. Beschikt over een geldig EHBO diploma. Is bekend met de risico’s van de wielersport.

Eenmalig of structureel: Structureel

Uren per week: 2 a 3 uur per week

Begeleiding en aansturing: Aansturing vanuit de wedstrijdorganisatoren, de vrijwilligerscoördinator en het bestuur.

Scholing: Afgeronde cursus EHBO is vereist. Cursus wordt vergoed alsmede de jaarlijkse opfriscursus.

Looptijd: 2 jaar, verlenging met nog een periode van twee jaar is mogelijk.

Parcoursbouwer Veldrijden

Profiel: Parcoursbouwer Veldrijden

Profiel omschrijving: Landschappelijk kunstenaar, schildert met paaltjes en afzetlint op een natuurlijk canvas van modder, bomen en hellingen. Creëert van een simpel landstuk een uitdagend veldritparcours voor zelfs de meest ervaren veldrijders.

Voorbereidingen starten in september, uitzetten en onderhouden parcours vanaf oktober, wedstrijden vanaf

Taak profiel: Creatief, handig en natuurliefhebber. Ervaring met veldrijden helpt bij het uitzetten van een goed parcours.

Eenmalig of structureel: Structureel

Uren per week: 6 a 12 uur per week in najaar / winter (september-januari)

Begeleiding en aansturing: Aansturing vanuit het team crosscompetitie en de vrijwilliger coördinator.

Scholing: Geen vereisten, relevante cursussen in overleg met het bestuur.

Looptijd: 2 (winter) seizoenen, verlenging met nog een periode van twee jaar is mogelijk.

Verkeersregelaar

Profiel: Verkeersregelaar bij wedstrijden

Profiel omschrijving: De beschermengel van het peloton, gewapend met vlag en fluit zorgt de verkeersregelaar dat de renners veilig kunnen passeren. Gehuld in het fluoriderende gele harnas wijst de verkeersregelaar passanten en publiek op veilige oversteekmogelijkheden.

Taak profiel: Doortastend, stressbestendig, vriendelijk doch standvastig, goed inschattingsvermogen en serieus op het gebied van veiligheid. Enig koersinzicht is gewenst maar niet vereist.

Eenmalig of structureel: Eenmalig

Uren per week: 2 dagdelen per jaar

Begeleiding en aansturing: Aansturing vanuit de wedstrijd organisatie en door de vrijwilliger coördinator.

Scholing: Online cursus en diploma verkeersregelaar is vereist.

Looptijd: Gaat om eenmalige hulp bij evenementen en wedstrijden.

 

  1. Gebouw en Terreinbeheer

Gebouw & Terreinbeheerder

Profiel: Gebouw en Terreinbeheerder

Profiel omschrijving: Wat is een vereniging zonder clubhuis en parcours? Juist een krentenbol zonder krenten. De gebouwbeheerder zorgt met zijn twee rechterhanden voor een veilig wielerparcours tijdens de koers en een warm onderkomen na de wedstrijd.

Taak profiel: Handige aanpakker met (bouw)technische kennis. Houdt van klussen en gaat daarbij probleemoplossend te werk.

Eenmalig of structureel: Structureel

Uren per week: 2 a 3 uur per week

Begeleiding en aansturing: Aansturing vanuit de coöperatie, sluit ook aan bij de coöperatievergaderingen.

Scholing: Relevante cursussen in overleg met het coöperatie bestuur.

Looptijd: 3 jaar, verlenging met nog een periode van drie jaar is mogelijk.

 

  1. Bar en Paviljoenmedewerker

Barvrijwilliger

Profiel: Barvrijwilliger

Profiel omschrijving: Aanvuller van de energievoorziening na de koers, ruilt bidons in voor flesjes oud bruin of trappistenbier en energierepen voor tosti’s of bruin fruit.

Taak profiel: Gezelligheidsdier, verzorgend, vriendelijk, enthousiast en gastvrij persoon. Horeca ervaring is nuttig maar niet vereist.

Eenmalig of structureel: Structureel

Uren per week: 2 a 3 uur per week

Begeleiding en aansturing: Aansturing vanuit de vrijwilligerscoördinator, de coöperatie Nedereindse Berg en het bestuur.

Scholing: Cursus verantwoord alcohol gebruik en cursus sociale hygiëne zijn vereist en worden vergoed.

Looptijd: 2 jaar, verlenging met nog een periode van twee jaar is mogelijk.

Schoonmaker

Profiel: Schoonmaker

Profiel omschrijving: De bezemwagen van het clubhuis. Zorgt voor een schone koersomgeving in het paviljoen. Een duo schoonmakers maakt op wekelijkse basis het paviljoen grondig schoon.

Taak profiel: Poetsprins(es), geen last van smetvrees, secuur, aanpakker, ordelijk, houdt van schoon.

Eenmalig of structureel: Structureel

Uren per week: 4 uur per week

Begeleiding en aansturing: Aansturing vanuit de vrijwilligerscoördinator, de coöperatie Nedereindse Berg. Er geldt een vrijwilligersvergoeding voor de verrichte werkzaamheden.

Scholing: NVT

Looptijd: 2 jaar, verlenging met nog een periode van twee jaar is mogelijk.